ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Πύργου Κόνιτσας

Προχωράμε προς την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος για την Κοινότητά μας. Για μια ακόμη φορά αρωγός σε αυτή μας την προσπάθεια ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Η Κοινότητα κι εγώ προσωπικά θα του οφείλουμε πάντα ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες.

Για μας τους μονίμους κατοίκους είναι κάπως δύσκολο να εξηγήσουμε στους ετεροδημότες και επισκέπτες της περιοχής μας, πόσο σημαντικό πράγμα είναι όχι μόνο να  βλέπεις κατ΄ιδίαν τον Περιφερειάρχη στις 6:30 το πρωί αλλά να σε ακούει, να σε παρακολουθεί και να δίνει λύσεις.

Αλέξανδρε Καχριμάνη τα πολλά λόγια είναι φτώχια.

Σε ευχαριστούμε.

Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κωνσταντίνο ΄Εξαρχο, Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Ιωαννίνων.

Ανακοίνωση αποφάσεων 2ης/2-2-2023 τακτικής  -δια ζώσης – συνεδρίασης Π.Σ.

03 Φεβρουαρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης/02-02-2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (παρ.6 του άρθρου 170 του Ν.3852/2010)

Θέμα 10ο : ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, για την υλοποίηση του έργου « Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Πύργου Κόνιτσας », προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

Περίληψη απόφασης : Ενέκρινε, ομόφωνα, τη σύναψη Προγραμματικής  Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, για την υλοποίηση του έργου « Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Πύργου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ και τον ορισμό εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης (αριθμ. απόφασης 2/13/2-2-2023).

bullet hover email hover menu arrow