ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Περιοδικό <Τα Καντσιώτικα >

               Αναφορές στον Πύργο Κόνιτσας


1.Γάμος στη Στράτσιανη όπως παλιά  [από σελ.8 εως 20 }

   Φωτεινή Τσάνου-Ζαφείρη


2.Η πεσμένη πέτρινη <<γέφυρα Ντέρτης >> στον Σαραντάπορο {από σελ.46 εως 56 }

    Θωμάς β. Ζιώγας


3.Δρόμοι και γεφύρια κατά τα έτη 1936,1938 [από σελ.21 εως 22 }

   Χαρίλαος Γκούτος

                                                                      Πατήστε εδώ!

bullet hover email hover menu arrow