ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


ΔΗΜΟΙ: ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Β.ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΖΙΤΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ


           Από 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 έως 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019


           ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά:


Τίτλους κτήσης ( συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς,) αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ, όλα σε μορφή απλού φωτοαντιγράφου


ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ το ακίνητό μας (τοπογραφικό διάγραμμα ή δωρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή gps χειρός ή υπόδειξη στο Γραφείο Κτηματογράφησης)


ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ τη δήλωση ιδιοκτησίας μας έγκαιρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης . Με νέα ανακοίνωση του Δήμου θα γίνει ενημέρωση για το χώρο που θα στεγασθεί το Γραφείο Κτηματογράφησης για το Δήμο Κόνιτσας.


www.ktimatologio.gr


ΤΗΛ. 210 6505600


bullet hover email hover menu arrow