ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30-6-2017

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA

  Π Υ Ρ Γ Ο Υ

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου

Εδρα: Πύργος Κόνιτσας-Ιωαννίνων.                                     

Τηλέφωνο : 26510-25888,28931

Κινητό: 6932031888

Φάξ : 26510- 24041,28931                                       Αρ. Εξερ/νου εγγρ.αρ.6   


                                                                           Πύργος 30/06/2017

ΠΡΟΣ :

ΤΑ Δ.Σ

1.Αδελφότητος Πύργου Κόνιτσας.

Έδρα Αθήνα.

2.Προοδευτικής Ένωσης Πύργου Κόνιτσας.

Έδρα Πύργος Κόνιτσας.


Αγαπητοί χωριανοί,

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όσον αφορά τον καθαρισμό την χλωρίωση και εν γένει την περιποίηση των δύο δεξαμενών πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο τον προηγούμενο μήνα, όπως επίσης και λήψη δειγμάτων νερού για την κατάσταση της ποιότητος του.

Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος δικτύου ύδρευσης για διαρροές και τακτοποίηση αυτών όπου υπήρχαν, με την προσωπική ευθύνη και παρακολούθηση του Κου Σιάφαρη Παναγιώτη.

 Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι από τις υδρομαστεύσεις έως τις δεξαμενές υπήρχε πάντα και υπάρχει και φέτος πρόβλημα το οποίο εκ της φύσεώς του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιλύσει ο δήμος λόγω του διάσπαρτου, της απόστασης, και του πλήθους των φρεατίων.

Τα δύο τελευταία χρόνια επιδερμική παρέμβαση υπήρξε για διάφορους λόγους με αποτέλεσμα φέτος στον επιτόπιο έλεγχο που έκανε όπως κάθε χρόνο ο Παναγιώτης ο Σιάφαρης δύο σημαντικά φρεάτια δεν μαζεύουν καθόλου νερό λόγω φερτών υλικών, με αποτέλεσμα πολύ λιγότερο νερό.

Οι γνωρίζοντες αντιλαμβάνονται ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους μονίμους κατοίκους , αλλά και όλους όσους από εδώ και στο εξής θα επισκεφτούν το χωριό, και για αυτό θα παρακαλούσα όπως η Αδελφότητα ενεργοποιήσει την παλαιότερη απόφαση για οικονομική συνδρομή όσον αφορά τον καθαρισμό των υδρομαστεύσεων, καθώς επίσης και οι δύο σύλλογοι είναι απαραίτητο να συναποφασίσουν εργασίες στην επισκευή ορισμένων φρεατίων τα οποία είναι σχεδόν άχρηστα, η όποιας άλλης παρέμβασης .

Εξ άλλου στα καταστατικά και των δυο συλλόγων το θέμα του νερού στο χωριό βρίσκεται σε προτεραιότητα.

Σε κάθε περίπτωση η κοινότητα θα βρίσκεται παρούσα σε όποια πρωτοβουλία συναποφασιστεί.

            Χρήστος Παπαδημητρίου Εκπρόσωπος Τ Κ Πύργου.

bullet hover email hover menu arrow