ΝΕΑ

Καθορισμός τελών ύδρευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου

Έδρα: Πύργος Κόνιτσας                                  

Τηλέφωνο : 26510-25888,01090

 Κινητό: 6932031888

Φαξ : 26510- 24041,01090                                                                 

e-mail cpapadim@in.gr                                     Αρ.Εξερ.Εγγράφου Νο.  22    & 25                                                               

                                                                                                   Πύργος  07/12/15

                                                                                                           

                                                             2η     Πύργος  12/01/16

                                                                                                       

                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                                      Τον Δήμο Κόνιτσας.

 

                                                              Κα Δημάρατου Αικατερίνη.

                                                              Αρμόδιο Αντιδ/χο Δήμου  Κόνιτσας.

                                             

                                                              Κοινοπ/ση: Ko Ανδρέα Παπασπύρου

                                                                            Δήμαρχο Κόνιτσας.   

 

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός τελών ύδρευσης.

ΣΧΕΤ: Απόφαση 251/2015 Δημοτικού Συμβουλίου & 184/20-11-2015 της  Οικονομικής επιτροπής        Δήμου Κόνιτσας.

 

1.Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, και με δεδομένο το οξύ πρόβλημα που υπάρχει στην τοπική κοινότητα Πύργου από την έλλειψη νερού ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες  σας ενημερώνουμε ότι τμήμα του κεντρικού οικισμού  δεν έχει συνδεθεί με το νέο δίκτυο ύδρευσης το οποίο είναι έτοιμο, και συνεχίζει να υδροδοτείται από το παλαιό με ότι αυτό συνεπάγεται.

2.Ενημερώσαμε τους κατοίκους που οι υδρομετρητές των παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την διάρκεια μέτρησης που πραγματοποιήσαμε με το συνεργείο του Δήμου, να τους αντικαταστήσουν.

3.Σας ενημερώσαμε για παράνομη σύνδεση και δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τις δικές σας ενέργειες.

4.Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κακής χρήσης και της έλλειψης νερού θα προτείναμε και στην τοπική μας κοινότητα να εφαρμοστεί κατά τους μήνες  Ιούνιο Ιούλιο και Αύγουστο η χρέωση ανά κυβικό με κλίμακα κατανάλωσης.

5.Σε κάθε περίπτωση η πρόταση μας τυγχάνει της αποδοχής των Συλλόγων της Κοινότητος και οπωσδήποτε άλλες προτάσεις που στηρίζονταν στην καλή θέληση απέβησαν άκαρπες με αποτέλεσμα και το καλοκαίρι του 2015 η κοινότητα να αντιμετωπίζει καθημερινό θέμα υδροδότησης.

 

 

                                                      Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


                                                                                    Χρήστος Παπαδημητρίου

                                                                         Εκπρόσωπος  Τοπικής  Κοινότητος . 

                                                                                        Π Υ Ρ Γ Ο Υ.                       

                                                                                                                                                                                    bullet hover email hover menu arrow