ΝΕΑ

ΘΕΜΑ: Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης.

                  


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ


       ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου


Εδρα:Πύργος-Κόνιτσας.                                                        

Τηλέφωνο : 26510-25888,28931

Κινητό: 6932031888

Φάξ : 26510- 24041,28931                                                                                  

e-mail cpapadim@in.gr                                                            Αρ. Εξερ. Εγγράφου. 182                                                        

                                                                                                 

                                                                                       Πύργος Κόνιτσας Ιωαννίνων  14/02/2014

 

                                                                                                         ΠΡΟΣ

                  

                                                                                            ΥΠΕΚΑ                                                               

                                                                                                                                                                                  Γενική Δ/νση περιβάλοντος ΕΥΠΕ

                 Ka M.Γκιόκα.

 

                                                                           ΚΟΙΝ:1. Δήμος Κόνιτσας.

                                                                                     2.Δασαρχείο Κόνιτσας.

                                                                         

     ΘΕΜΑ: Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης.

     ΣΧΕΤΙΚΑ:  1.Το με αρ.πρωτ.5021/185 Δασαρχείου Κόνιτσας.

              2.Απόφαση ΥΠΕΚΑ με αρ.πρωτ.171653/11-11-2013.

              3.Εκφραση άποψης  του Εκπροσώπου της  ΤΚ για την κατασκευή      ΜΥΕ ισχύος         0.822           ΜWe στην θέση «Βαθύλακκος» στα όρια της Τοπικής Κοινότητος Πύργου.

 

Η Τ.Κ Πύργου  όσον αφορά την πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στα όρια της από τον Προϊσταμένο του Δασαρχείου Κόνιτσας  εκφράζει την παρακάτω άποψη.

 1. Για το τμήμα με εμβαδόν 7394,56 τμ και με τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά:

  1,2,Β71,Β72,Β73,Β74,3,4,5,Β22,Β23,1 (Τοπογραφικό διάγραμμα Κούση Παναγιώτη και οικονόμου Αλέξιου),δεν μπορεί να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με την αριθ.838/2002 απόφαση του ΣΤΕ η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ.πρωτ.105204/2793/31-07-2002 διαταγή του Υπουργού γεωργίας.

  2. Το ανωτέρω τμήμα εμβαδού 10449,0 στρ. μετά από πυρκαγιά το 1993 κηρύχτηκε αναδασωτέο με την αριθμ.3086/6-9-83 απόφαση Δασάρχη Κόνιτσας (ΦΕΚ τ.Δ 1145/16-9-1993)

  3.Συμφωνα με την απόφαση Υπουργού .ΠΕΚΑ  όσον αφορά την απόφαση  χορήγησης περιβαλλοντικών όρων στην  ΒΑΘ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  σελ.15 Ε)1 …  αναφέρεται ότι η κατασκευή έργων ΑΠΕ είναι επιτρεπτή επέμβαση σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 998/79 εφόσον γίνει άρση της αναδασωτέας έκτασης  για το τμήμα του έργου που διέρχεται μέσα σε αυτήν…

  4.Θεωρούμε ισχυρότερο τον προαναφερθέντα νόμο από την 153/2013 γνωμοδότηση.

  Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι έγινε  η έκδοση περιβαλλοντικών όρων έχοντας ημαρτημένα.

   

  Η θέση της κοινότητος  παραμένει η ίδια.

  1.Αγνοήθηκε παντελώς η θέση και η άποψη της τοπικής κοινωνίας και κοινότητος.

  2.Αγνοήθηκε παντελώς το περιβάλλον .

  3.Και φαίνεται ότι αγνοήθηκε και  παραμελήθηκε και ο νόμος.

   

  Με  όλα τα παραπάνω ισχύει η αρνητική μας θέση για το παραπάνω έργο.

   

   

   

  Χρήστος Παπαδημητρίου

  Εκπρόσωπος ΤΚ Πύργου

      ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΗΣ


    


   ΘΕΜΑ: Η Άποψη της Τοπικής Κοινότητας Πύργου για το έργο μικρός υδρ/κός σταθμός ισχύος 0,882,MW στη θέση «Βαθύλακκος» του Δήμου Κόνιτσας και εντός των  γεωγραφικών ορίων της ΤΚ.Πύργου.


    


   Έχοντας υπόψη μας την αρνητική εξέλιξη της προηγούμενης προσπάθειας για Υ/κό σταθμό ισχύος 2,62MW στα ίδια γεωγραφικά όρια του Πύργου από άλλη εταιρεία ,θα θέλαμε να καταθέσουμε την άποψη μας και για την παρούσα μελέτη.


   1. Θεωρούμε κατ αρχάς θετική την κάθε προσπάθεια και ιδιαίτερα στην εποχή μας αυτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

   2. Εκτιμούμαι ότι στην μελέτη δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος και το μέγεθος της αποψίλωσης της υφιστάμενης χλωρίδας.

   3. Εκτιμούμαι ότι δεν ελήφθη υπ όψιν  ότι στα όρια του έργου υπάρχει έκταση προστατευόμενης πανίδας, για τούτο δεν γίνεται καμία αναφορά.

   4. Ανησυχούμε ως τοπική κοινωνία και κοινότητα, και συμμεριζόμαστε την άποψη διάφορων παρατηρητών ότι θα θιγεί η περιβαλλοντική μας ευαισθησία καθώς είναι σε μας αδύνατο να αξιολογήσουμε τις βασικές επιπτώσεις στο παρθένο περιβάλλον.

   5. Ενίσχυση στην παραπάνω θέση μας αποτελεί η ανυπαρξία στη μελέτη έστω και στοιχειωδώς ο προσδιορισμός ενός ελάχιστου κόστους περιβαλλοντικής αποκατάστασης του τοπίου.

   6. Πάνω από τα όρια του έργου υφίσταται δάσος μαύρης Πεύκης και ελάτης ,δεν παρατηρήσαμε ίδια μέσα και ίδια πρόβλεψη από τους μελετητές για μέτρα δασοπροστασίας του παρθένου δάσους.

   7. Τέλος δεν παρατηρήσαμε καμία ευαισθησία  και αναφορά προς την τοπική κοινότητα στα γεωγραφικά όρια της οποίας θα φιλοξενηθεί μια ιδιωτική επιχείρηση.

   8. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την πιθανή προβληματική κατάσταση που ενδεχομένως προκύψει από την αυξομείωση του όγκου νερών για την γέφυρα τύπου Μπελευ προς τον Πύργο.

   9. Εκτιμούμε ότι η Τοπική Κοινωνία ουδεμία ωφέλεια θα έχει καθότι το όποιο τέλος θα εισπράττεται απο τον Δήμο χωρίς καμιά αναφορά σε μορφή ανταποδοτικότητας προς το χωριό

   10. Τέλος θεωρούμε αναχρονιστική την διαδικασία η όποια μελέτη και η όποια σοβαρή η μη προσπάθεια να αγνοεί παντελώς όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και την επίσημη δημοτική αρχή καθότι στην μελέτη πουθενά δεν εγινε μνεία της.

     

     

                                                                                 Χρήστος Παπαδημητρίου

     


                                                                               Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητος


                                                                                                       Π Υ Ρ Γ Ο Υ


                              


                                                            


                                                                  
    

    

       bullet hover email hover menu arrow