ΝΕΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - ( 29-6-2013 ) -

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

                       

 

                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινώνεται στους κατοίκους του χωριού μας ότι:

Κλιμάκιο του Δήμου Κόνιτσας και της Κοινότητος θα προβεί στις παρακάτω ημερομηνίες  σε καταγραφή της κατανάλωσης νερού .

Δευτέρα 15/07/2012

Δευτέρα 05/08/2012

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να έχουν τα φρεάτια καθαρά.

Παρακαλούνται οι χωριανοί στην λελογισμένη χρήση νερού για να μην      προκύψουν προβλήματα καταλογισμο  

 

                                                               

  Χρήστος Παπαδημητρίου

 

         Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητος 

       

         Π  Υ  Ρ  Γ  Ο  Υ.
bullet hover email hover menu arrow