ΝΕΑ

Ευστάθεια πρανών σε αρκετά σημεία της 39ης Επαρχιακής Οδού

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου                                                                                         Αρ. Εξερ. Εγγράφου Νο. 30

Εδρα:Ξενοδ.ΟΛΥΜΠΙΚ-Ιωάννινα                                                         

Τηλέφωνο : 26510-25888,28931

Κινητό: 6932031888

Φάξ : 26510- 24041,28931                                                                                  

e-mail cpapadim@in.gr                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                Πύργος 14/06/2013

 

                                                                                                          ΠΡΟΣ

 

                                                                                       Τον κ.κ Καχριμάνη Αλέξανδρο

                                                                                             Περιφερειάρχη Ηπείρου.

                                                                   

                                                                 

                                                                                         ΚΟΙΝ: Κα Βλαχιώτη Αγαθή.

                                                                                              Δ/ντρια τεχ. υπηρεσιών

                                                                                              Περ. ενότ. Ιωαννίνων.

 

Θέμα: Ευστάθεια πρανών σε αρκετά σημεία της 39ης Επαρχιακής Οδού.

Σχετικό: Μελέτη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων 2009.

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

 

Ο Δ/ντής Τεχ. Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας Ιωαννίνων μετά από εμπεριστατωμένο αίτημα της Κοινότητος Πύργου, όσον αφορά την επικινδυνότητα στα πρανή διαφόρων σημείων της 39ης οδού  Κος Βελογιάννης Γεώργιος, προκάλεσε μελέτη της υπηρεσίας για το συγκεκριμένο θέμα.

Σήμερα ξανά επανερχόμεθα στο ίδιο αίτημα μετά την νέα αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία σας κατόπιν και πάλι δικής μας όχλησης με το αίτημα ότι   αν δεν τοποθετηθεί τώρα η υπηρεσία με μικρές έστω παρεμβάσεις θα προκληθεί θέμα μεγάλου κόστους αλλά και μεγαλύτερου προβλήματος για την κοινότητά μας.

Η άποψη της υπηρεσίας τότε ήταν ότι  επίκειται ανά πάσα στιγμή  κατάρρευση και θεωρούσε  ότι τα σημεία αυτά έφτασαν στα όρια τους με την  προτροπή  για  άμεσηπαρέμβαση.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Στο μέτρο των δυνατοτήτων της υπηρεσίας, αλλά κυρίως στο προσωπικό ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει έως σήμερα για την προβληματική της κοινότητάς μας  θεωρούμε ότι θα τύχουμε της προσοχής σας και του ενδιαφέροντος σας για μια μικρή παρέμβαση  στην 39η αλλά για μας ουσιαστική  και καθοριστική για την ζωή μας.                                                                                 

 

                                                            Με ιδιαιτέρα Εκτίμηση

                                                        Χρήστος Παπαδημητρίου

                                                                Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητος Πύργου.    
bullet hover email hover menu arrow