ΝΕΑ

ΠΡΟΣ το Δήμο Κόνιτσας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 16-7-2012

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου                                                                                         Αρ. Εξερ. Εγγράφου Νο. 47

Εδρα:Ξενοδ.ΟΛΥΜΠΙΚ-Ιωάννινα                                                         

Τηλέφωνο : 26510-25888,28931

Κινητό: 6932031888

Φάξ : 26510- 24041,28931                                                                                  

e-mail cpapadim@in.gr                                                                                                                                              

                                                                                                    Πύργος  16/07/2012

                                                                                    ΠΡΟΣ

                                                                              Τον Δήμο Κόνιτσας.

                                                               ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.

                                                                 

                                                        ΚΟΙΝ:Κύριο 1. Γαργάλα Παναγιώτη.

                                                                                      Δήμαρχο Κόνιτσας.

                                                                                2.Λάκκα Χρισόστομο Αντ/χο.

                                                                     3.Στασινού Κωνσταντίνα Αν.Πρ.Τεχ.Υπηρ

 

                                                                           

          ΘΕΜΑ: Τεχνική μελέτη 09/2010-Συντήρηση επισκευή δημοτικών οδών Νικάνορα-Εξοχής-Πύργου-Αγ.      Βαρβάρας-Αμάραντου, με εξασφαλισμένη πίστωση του προγράμματος «ΣΑΤΑ».

                       Tην ΑΔΑ:Β410ΩΛ4-Σ19 Αναρτητέα την 16/07/12

Την 238/2010 έγκριση δημοπρασίας στον ΕΔΕ Ντάφλη Γεώργιο με έκπτωση 35%.

Το 7783/29-10-2010 συμφωνητικό εκτέλεσης έργου και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου.

Την 49/2012 απόφαση του ΔΣ Κόνιτσας με την οποία παρατείνει την οριστική παραλαβή έως 31/05/2012.

 

Κύριοι,

Μετά από επικοινωνία με τον παραπάνω εργολήπτη σας ενημερώνουμε ότι  θεωρεί την εργολαβία περαιωμένη, με αιτιολόγηση πλημμελή.

         Ενδιαφέρον δε προκαλεί η σημερινή ΑΔΑ με τίτλο αφανή εργασίες???  Και την προώθηση της διαδικασίας οριστικής παραλαβής του έργου με την οποία η Κοινότητα Πύργου διαφωνεί κάθετα.

Κατόπιν τούτου σας πληροφορούμε ότι στην ΤΚ Πύργου παραμένει ανεκτέλεστο τμήμα  της ανωτέρω εργολαβίας στην κεντρική πλατεία χωρίς να ενδιαφέρει αν είναι μικρής η μεγάλης έκτασης.

Το θέμα που επικαλείται  ο εργολήπτης για την άρνηση εκτέλεσης  έχει  ήδη επιλυθεί.

Η Κοινότητα δεν θα συναινέσει στην οριστική παραλαβή του έργου αν δεν ολοκληρωθεί η αναληφθείσα υποχρέωση του, και σε κάθε περίπτωση  σας ενημερώνουμε ότι αν  αγνοηθεί η  παραπάνω τοποθέτηση  να αναφερθούμε  στην κατά τον νόμο  ελέγχουσα υπηρεσία της  Περιφέρειας Ηπείρου.

                                                                                      

Χρήστος Παπαδημητρίου

                                                                                                   Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητος

                                                                                                                                            Π Υ Ρ Γ Ο Υ.                     
bullet hover email hover menu arrow