ΝΕΑ

Παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης από την εταιρεία cosmote ΑΕ στο ύψωμα «Πύργος». ( 17-7- 2012)

Π Υ Ρ Γ Ο ΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου                                                                                         Αρ. Εξερ. Εγγράφου Νο. 48

Εδρα:Πύργος Κόνιτσας.                                                        

Τηλέφωνο : 26510-25888,28931

Κινητό: 6932031888

Φάξ : 26510- 24041,28931                                                                                  

e-mail cpapadim@in.gr                                                                                                                                              

                                                                                                          Πύργος  17/07/2012

                                                                                          ΠΡΟΣ

                                                                              ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

.

                                                                 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού.

                                                                        Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

                                              

                                                                    ΚΟΙΝ:Κύριο 1.  Γαργάλα Παναγιώτη.

                                                                                      Δήμαρχο Κόνιτσας.

                                                                                  2.  Λάκκα Χρισόστομο Αντ/χο.

                                                                                

          ΘΕΜΑ: Παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης από την εταιρεία cosmote ΑΕ στο ύψωμα «Πύργος».

Σχετικό:Ερώτημα στην ανωτέρω εταιρεία και συγκεκριμένο Υπάλληλο.

 

 

Κύριε Δ/ντά,

 

                Σας παρακαλούμε  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας σας , να μας ενημερώσετε αν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας  cosmote  ΑΕ έχει στο παρελθόν ζητήσει και λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κεραίας και λοιπών εγκαταστάσεων βάσης  στο βουνό Πύργος της Τοπικής Κοινότητος Πύργου του Δήμου Κόνιτσας.

                Επειδή το θέμα προκαλεί  την νοημοσύνη, αλλά και την νομιμότητα χρήσης της Δημοτικής περιουσίας χωρίς ιδιωτικό συμφωνητικό η άλλα νομικό έγγραφο ,θα σας παρακαλούσαμε να τύχουμε της απάντησης σας.

 

 

                                                                                      

Χρήστος Παπαδημητρίου.

 

                                                                                                                   Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητος

 

                                                                                                  Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

         
bullet hover email hover menu arrow