ΝΕΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ( 6-6-2012 )

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

        ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου

Εδρα:Πύργος-Κόνιτσας.                                                        

Τηλέφωνο : 26510-25888,01090

Κινητό: 6932031888

Φάξ : 26510- 24041                                                                      

e-mail cpapadim@in.gr

                                                            Πύργος  06/06/2012

                                                                                  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η.

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ.

 

 

Πέρασε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας το επίμονο αίτημα της

 

κοινότητος για χρηματοδότηση τηw ολοκλήρωσηw των εργασιών στο

 

Νεκροταφείο του Πύργου.

 

Η ανάθεση σε εργολάβο θα γίνει από τον Δήμο σύντομα μόλις υπογραφεί το σχετικό

 

συμφωνητικό.

 

 

Η κοινότητα εξέφρασε τις ευχαριστίες στον Δήμο για την παραπάνω χρηματοδότηση.

 

 

 

Χρήστος Παπαδημητρίου Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας

                                                                    Π Υ Ρ Γ Ο Υ  .                                                                                                                                                                 
bullet hover email hover menu arrow