ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Μ. Πανουσάκος* Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο *

Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο να πολεμούν τα μάτια,
δίχως μαχαίρια και σπαθιά να γίνονται κομμάτια.
Θιαμαίνομαι τον ουρανό πως στέκει δίχως στύλο,
θιαμαίνομαι τις όμορφες που δεν με πιάνουν φίλο.
Όλα τα δέντρα της αυγής δροσιά είναι γιομισμένα
και μένα τα ματάκια μου δάκρυα είναι γιομισμένα
bullet hover email hover menu arrow