ΝΕΑ

ΠΡΟΣ ΟΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

        ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

         Π Υ Ρ Γ Ο Υ

 

Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου

Εδρα:Ξενοδ.ΟΛΥΜΠΙΚ-Ιωάννινα                                                                                                                                         

Τηλέφωνο : 26510-25888,01090

Κινητό: 6932031888

Φάξ : 26510- 24041                                                                                              Αρ. Εξερ/νου εγγράφου .Νο. 34

e-mail cpapadim@in.gr

                                                    Πύργος 16/03/2012

     

                                                                    ΠΡΟΣ

 

                                                                    Τον  O T E

 

                                                                                   ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

                                                                  Υπ όψιν Κας Γαβριηλίδου-

 

                                                                Προϊσταμένης  Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επιδιόρθωση περάσματος οπτικής ίνας.

 

 

Δια της παρούσης σας ενημερώνουμε ότι τμήματα ασφάλτου που σκέπασαν την οπτική ίνα προς την Τοπική Κοινότητα Πύργου του Δήμου Κόνιτσας, χρίζουν συντήρησης καθότι παρουσίασαν πολλαπλά σπασίματα και κατά συνέπεια πολλά προβλήματα στην συγκεκριμένη 39 Εθνική Οδό.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

                                                  Σας ευχαριστώ θερμά.

 

   Χρήστος Παπαδημητρίου

 

                                                   

                                                        Εκπρόσωπος Τ Κ Πύργου

 

 

 
bullet hover email hover menu arrow