ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Ήρθε ο καιρός να φύγουμε - Ήπειρος

Χορός της Ηπείρου, ο οποίος είναι εμφανές ότι χορευόταν στο τέλος των πανηγυριών και των διαφόρων εκδηλώσεων. Ξεκίνησε φυσικά ως χορός του γάμου, ο τελευταίος για την ακρίβεια. Αντίστοιχος σκοπός απαντάται και στα τραγούδια των Σαρακατσάνων. Στο συγκεκριμένο τραγούδι χαρακτηριστικό είναι οι φωνές που συνοδεύουν την φωνή του τραγουδιστή, που είναι χαρακτηριστικό κάποιων περιοχών της Ηπείρου όπως π.χ. του Πωγωνίου και της Θεσπρωτίας, δηλαδή τα πολυφωνικά τραγούδια
bullet hover email hover menu arrow