ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Ο Κωνσταντής κι ο Κωνσταντάκης, Ηπείρου

Πουλάκι πήγε κι έκατσε
στου Κωσταντή το γόνα, Κωσταντάκη μου
άιντε στου Κωσταντή το γόνα, λεβεντάκη μου
Δεν κελαηδούσε σαν πουλί
άιντε ανθρωπινά μιλάει, Κωσνταντάκη μου
άιντε ανθρωπινά μιλάει λεβεντάκη μου
Ωχ, Κωστάκη, μην την παντρεύεσαι
άιντε και μην πολλά ξοδιάζεις, Κωσνταντάκη μου
άιντε και μην πολλά ξοδιάζεις, λεβεντάκη μου
Ωχ, τι σήμερα, Κώστα, θα παντρευτείς
άιντε κι αύριο θα πεθάνεις, Κωσταντάκη μου
άιντε κι αύριο θα πεθάνεις, λεβεντάκη μου
.
bullet hover email hover menu arrow