ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 

   Ολοι μας, οι καταγόμενοι από τον χωριό μας, τον Πύργο,  πιστεύουμε ότι έχει λαμπρή ιστορία και διαυγή πορεία, αλλά μέχρι σήμερα αυτή διαδίδεται ως παράδοση, χωρίς καταγραφή της. Από το χωριό κατάγονται και δραστηριοποιούνται νέοι επιστήμονες, που εκτός των άλλων αναδεικνύουν την αγάπη τους στο χωριό με την προσφορά τους στους συλλόγους, τις συχνές επισκέψεις τους και την ευγενή προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον πολιτισμό του.

   Με την επιστολή μου αυτή προτείνω σε όποιον πιστεύει στην ανάγκη καταγραφής της ιστορίας του χωριού (ελπίζω και εύχομαι να είναι πολλοί) να ασχοληθεί με την κατάρτιση της ιστορίας του χωριού από το Παλαιοχώρι μέχρι σήμερα, με αιχμή τα παρακάτω κεφάλαια:

 

1.- Παλαιοχώρι.

2.- Ιδρυση της Στράτσιανης, σύνθεση της κοινωνίας της και ιστορική εξέλιξή της.

3.- Τοπική οικονομία, επαγγελματικές ασχολίες, μετακινήσεις στο εσωτερικό και μετανάστευση.

3.- Σχολείο, δάσκαλοι και πολιτισμός.

4.- Ο ρόλος της γυναίκας – μάνας στην καθημερινότητα.

5.- Η παιδεία των νέων και ο επαγγελματικός προσανατολισμός τους, πριν και μετά το 1970, οπότε η ολοκλήρωση της εσωτερικής μετανάστευσης.

6.- Η εμπλοκή των χωριανών στον εμφύλιο πόλεμο και οι επιπτώσεις του.

7.- Η επιχειρηματική δράση συγχωριανών, η δημιουργία του συγκροτήματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ  στα Ιωάννινα και η προσφορά του στην κοινωνία.

8.- Σκέψεις και προτάσεις στην  εκ νέου κινητοποίηση της Προοδευτικής Ενωσης και της Αδελφότητας των Αθηνών για επαναφορά της αλληλεγγύης και συνεργατικότητας.

 

   Με τις λίγες δυνατότητές μου αθλοθετώ με το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ την καλλίτερη εργασία, το οποίο θα καταθέσω με την ανάρτιση της επιστολής μου αυτής στην ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και εύχομαι να το ενισχύσουν και άλλοι χωριανοί.

   Οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 στον Πρόεδρο της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ο οποίος θα συστήσει Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία επιθυμώ να μετέχουν ο Παναγιώτης Κωσταρέλης, η Ευτυχία Αναστασίου - Ξουρή και άλλοι τρείς που θα επιλεγούν από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

   Τις λεπτομέρειες της αξιολόγησης θα ρυθμίσει ο Πρόεδρος της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και ο Παναγιώτης Κωσταρέλης με την Ευτυχία Αναστασίου – Ξουρή με ανακοίνωσή τους.

                                                                                                     Ιωάννινα 28 Αυγούστου 2023

                                                                                                     Χρήστος Β. Αναστασίου 

                                                                                                                    

                                                                                                                    

bullet hover email hover menu arrow