Απογευματινός περίπατος στο Δημόσιο

1.Πλατεία--Διαστάυρωση Αγ. Μηνά   : 835μ          Υψομ :902μ  

2.Πλατεία-- Εικ. Αγ. Μαρίνας            :1090μ         Υψομ :878μ

3,Πλατεία--Μπούρια                          :1505μ         Υψομ :858μ

4.Πλατεία--Γκέληψ(η)                       :2080μ         Υψομ :802μ

                                           Επιμέλεια  :φάνης  βαρδάκης

                                        ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

bullet hover email hover menu arrow