ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος  : Τζαχάνη-Σιούτη  Πελαγία

Ταμίας       : Παπαδημητρίου Χρήστος

Μέλη         : Φαρμάκης  Τηλέμαχος

                    Παπαχρήστου  Καίτη

                     Κοσκινά  Γεωργία

 bullet hover email hover menu arrow