ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                         Διοικητικό Συμβούλιο  2017 – 2019Πρόεδρος                    Σιάφαρης     Νικόλαος         6945867639

Αντιπρόεδρος            Αλεξανδρή   Μαρία             6945460360

Γραμματέας               Φανουράκη Μαρίνα            6942980928

Ταμίας                          Οικονόμου   Λάζος                6947106156

Μέλη                             Καψιμάλης  Νικόλαος          6937332378

                                         Μπίμπα        Βίκυ             

                                         Σοφικίτου     Σοφία               6978838655


Διοικητικό Συμβούλιο 2015-2017


         Πρόεδρος       Βαρδάκης  Φάνης      6973077003  email: fanvard@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος  Σιάφαρης  Νικόλαος  6945867639

Γραμματέας     Αλεξανδρή Μαρία     6945460360

Ταμίας             Οικονόμου Λάζαρος 6947106156

Μέλη                Σοφικίτου Σοφία      6978838655 

                         Τσώχου Αθήνα         6979113961

                         Φανουράκη  Μαρίνα 6942980928
Διοικητικό Συμβούλιο 2013-2014

 

Πρόεδρος :        Βαρδάκης Φάνης τηλ:2107642274 ,6973077003 email: fanvard@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος : Σιάφαρης Νικόλαος    τηλ.: 6945-867639

Γραμματέας :    Αλεξανδρή Μαρία       τηλ.:6945-460360

Ταμίας :              Οικονόμου Λάζαρος   τηλ.: 6974-106156

Μέλη :                Καψιμάλης Νικόλαος  τηλ.: 6937-332378

                             Σιούτης Τόλης              τηλ:6944-384331

                             Τσώχου Αθηνά             τηλ.: 6979-113961

Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2012

 

Πρόεδρος :         Βαρδάκης Φάνης                           τηλ:2107642274 ,697307703

 Αντιπρόεδρος:  Λένα Σουρέλη-Γαλάνη                τηλ:2106742006

Γραμματέας:      Γεωργία Τσάνου-Κίσκου             τηλ:2109573455

Ταμίας :              Παπαχριστοδούλου Χρήστος      τηλ:2109763528 ,6973535315

Μέλη :                 Σιούτης Τόλης                                τηλ:2107627992 ,6944384331

                             Σελτσιώτης Γιάννης                      τηλ:2107292562 ,6938949135

                             Πρωτόπαπας Δημήτρης                τηλ:2107644737

 bullet hover email hover menu arrow