ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2019-2021

Πρόεδρος

Νίκος Σιάφαρης

6945867639

Αντιπρόεδρος

Μαρία Αλεξανδρή

6945460360

Γραμματέας

Μαρίνα Φανουράκη

6942980928

Ταμίας

Λάζαρος Οικονόμου

6947106156

Μέλη

Νίκος Καψημάλης

6937332378

 

Σοφία Σοφικίτου

6978838655

 

Βίκυ Μπίμπα

 

 

2017-2019

Πρόεδρος

Νίκος Σιάφαρης

6945867639

Αντιπρόεδρος

Μαρία Αλεξανδρή

6945460360

Γραμματέας

Μαρίνα Φανουράκη

6942980928

Ταμίας

Λάζαρος Οικονόμου

6947106156

Μέλη

Νίκος Καψημάλης

6937332378

 

Σοφία Σοφικίτου

6978838655

 

Βίκυ Μπίμπα

 

 

2015-2017

Πρόεδρος

Φάνης Βαρδάκης

6973077003

Αντιπρόεδρος

Νίκος Σιάφαρης

6945867639

Γραμματέας

Μαρία Αλεξανδρή

6945460360

Ταμίας

Λάζαρος Οικονόμου

6947106156

Μέλη

Σοφία Σοφικίτου

6978838655

 

Αθηνά Τσώχου

6979113961

 

Μαρίνα Φανουράκη

6942980928

 

2013-2015

Πρόεδρος

Φάνης Βαρδάκης

6973077003

Αντιπρόεδρος

Νίκος Σιάφαρης

6945867639

Γραμματέας

Μαρία Αλεξανδρή

6945460360

Ταμίας

Λάζαρος Οικονόμου

6947106156

Μέλη

Νίκος Καψημάλης

6937332378

 

Αθηνά Τσώχου

6979113961

 

Τόλης Σιούτης

6944384331

 

2011-2013

Πρόεδρος

Φάνης Βαρδάκης

6973077003

Αντιπρόεδρος

Λένα Σουρέλη -Γαλάνη

2106742006

Γραμματέας

Γεωργία Τσάνου-Κίσκου

2109573455

Ταμίας

Χρήστος Παπαχριστοδούλου

6973535315

Μέλη

Γιάννης Σελτσιώτης

6938949135

 

Δημήτρης Πρωτόπαπας

2107644737

 

Τόλης Σιούτης

6944384331

 

 


 bullet hover email hover menu arrow