ΟΙΚΩΝΥΜΙΟ

43    ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗ [Πύργος]


Προφορά: Στ’ Στράτσιαν(η), και ο κάτοικος Στρατσιανίτης.


Τούτο το παλαιό μαστοροχώρι βρίσκεται σε μια πλαγιά, που βλέπει και ελέγχει το σημείο όπου ο Βουργουπόταμος χύνεται στον Σαραντάπορο ποταμό. Το υπερκείμενο βουνό ονομάζεται «Πύργος», από όπου και το νέο όνομα του χωριού. Το παλαιό όνομα του χωριού έχει λειτουργική σχέση με αυτό το βουνό, που φαίνεται να χρησιμοποιούνταν ως σκοπιά, για την επιτήρηση της σμίξης των δύο ποταμών. Και το παρωνύμιο Κούτσηδες, όπως φημίζεται ότι τους ονόμαζαν άλλοτε οι τριγύρω Μαστοροχωρίτες, δεν έχει καμία σχέση με το νέο Ελλ. «κουτσός». Αυτό αναφέρεται είτε στη φύλαξη του χώρου και του βουνού, ερμηνευόμενο ως Κούτσηδες/Κούστηδες (= φύλακες, σκοποί) < Λατ. custos (= φύλακας, φυλακτήρ), είτε στο επάγγελμα του κτίστη, εξηγούμενο ως Κούτσηδες/Κούσηδες (= κτίστες πετράδες, τοπικώς «τσοκαναραίοι» ή «κουδαραίοι») < Λατ. cudo/cusum/cudere (= κτυπώ, τυκίζω, σφυροκοπώ). Άλλωστε, «κιούσης/γκιούσης» λέγονταν παλαιά ο πλανόδιος Ηπειρώτης κτίστης πετράς στη Στερεά, Θεσσαλία και Εύβοια.


Στα σλάβικα λεξικά βρίσκουμε: παλ. Σλ. stražanj/stražaninj/stražj (= φύλακας) < παλ. Σλ. straža (= φυλακή, κουστωδία) | Σερβ./Βουλγ. straža (= φρουρά, φυλακή, φυλάκιο, Ρουμ. straja) | Σερβ. stražana (= σκοπιά) | και Σλ. κατάληξη –jane/πληθ. –jani, δηλωτική ανθρώπων ενός τόπου, γένους, φύλου, έθνους, σχετικών με το θέμα.


Άρα, είτε απευθείας Stražanj > Στράτσιανη (= σκοπός, φρουρός), είτε από το θέμα straž-, συν την κατάληξη –jani, προκύπτει Straž-jani > Στράτσιανη (= φυλάκιο), ενώ κυριολεκτείται «φρουροί, φύλακες», με τροπή του Ž σε ΤΣ, {κατά το Σλ. božii > Μποτσιφάρι [29] | Σλ. kaluža > Καλούτσιανη, συνοικία των Ιωαννίνων}. Ίδια εξήγηση δίδεται στο (5) και (25) της βιβλιογραφίας.


 


 


 

 

 


bullet hover email hover menu arrow