ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   


 

Γενική βιβλιογραφία

 

    1) ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΙΚΑ, του Χαράλαμπου Νικ. Ρεμπέλη, Αθήνα 1953.

    2) Die Slaven in Griechenland, του Max Vasmer, Λειψία 1970.

    3) «Η Κόνιτσα και τα χωριά της», του Σωτήρη Τουφίδη,  1978.

    4) «Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας», του Σ. Βουτυρά, Κων/πολις 1889.

    5) Περιοδικό ΚΟΝΙΤΣΑ, τεύχος 7/1986, άρθρο του Νικ. Χαρ. Ρεμπέλη.

    6) ΥΔΡΙΑ Εγκυκλοπαιδεία, Αθήνα.

    7) ΥΠΕΡΛΕΞΙΚΟ της νεοελληνικής γλώσσας, Αφοί Παγουλάτοι, Αθήνα 1985.

    8) ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, του Α. Ν. Γιάνναρη, έκδοση  Σιδέρη, Αθήνα 1920.

    9) ΑΛΒΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ λεξικό, του Niko H. Gjini, Τίρανα 1971.

  10) Λεξικόν ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, του Κ. Νικολαϊδου, Αθήνα 1909.

  11) ΒΟΥΛΓΑΡΟΕΛΛΗΝΙΚΟ λεξικό, Ακαδημίας Επιστημών Βουλγαρίας Σόφια  1960.

  12) ΣΕΡΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ λεξικό, του Παπαστεργίου Νικολάου, Αθήνα 1935.

  13) ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ λεξικόν, του Στεφ. Α. Κουμανούδη, Αθήνα 1884.

  14) Lexikon PALAEOSLOVENSKO-GRAECO-LATINUM, του Fr. Miklosich, 1865.

  15) ΤΟΥΡΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ λεξικόν, Αντ. Β. Θεοφυλακτίδου, Κων/πολη 1960.

  16) «Τοπωνυμικόν της επαρχίας Κονίτσης», του Κ. Δ. Στεργιόπουλου, άρθρο στα

        ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμοι Θ\'/1934 - ΙΒ\'/1937 - ΙΓ\'/1938.

  17) «Γνωριμία με την επαρχία Κονίτσης», του Διονύσιου Δ. Τάτση, Κόνιτσα 1993.

  18) Περιοδικό ΚΟΝΙΤΣΑ, τεύχη 44/1992 – 49, 50/1993, άρθρα του Γιάννη

        Λυμπερόπουλου.

  19) «Χιοναδίτες Ζωγράφοι»», του Κίτσου Α. Μακρή, Αθήνα 1981.

  20) ΚΟΥΔΑΡΙΤΙΚΑ, του Θωμά Β. Ζιώγα, Αθήνα 2010.

  21) ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ λεξικόν, του Μ. Π. Περίδου,  Αθήνα 1903.

  22) ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ, του Θωμά Β. Ζιώγα, Αθήνα 20011.

  23) «Γραπτά μνημεία από την Δυτική Μακεδονία χρόνων τουρκοκρατίας», του Μιχ. Καλινδέρη - Πτολεμαΐδα 1940.

  24) Dicţionarul explicativ al limbii române, της Ρουμάνικης Ακαδημίας, 1975.

  25) «Τα οικωνύμια του νομού Ιωαννίνων», του Κ. Οικονόμου, Ιωάννινα 2001/2006.

  26) ΠΟΜΑΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, του Πέτρου Δ. Θεοχαρίδη, Θεσσαλονίκη 1966.

  27) Περιοδικό ΚΟΝΙΤΣΑ, τεύχη ετών 2010-11-12, άρθρα του Χαρίλαου Γ. Γκούτου.


   

bullet hover email hover menu arrow